Strategi og erfaringer med garantikurser

"Der er 2 forskellige perspektiver på garantikurser - efteruddannelsesudvalgets og skolens".

 

På HAKLs dialogmøde på CPH West i maj måned holdt Uddannelseschef Anders Lykke Nielsen oplæg om "Strategi og erfaringer med garantikurser hos EUC Nordvestsjælland", hvor han gav sit bud på et 3. perspektiv på garantikurser.