HAKL AMU-statistik 2014

De beskæftigede bruger stadig AMU. Fortsat aktivitetsfald sker især på bekostning af de ledige

 

145.333 kursister deltog i 2014 på et HAKL-kursus mod 190.572 kursister i 2013. Det er et samlet fald på 23,7 %.

Der kan være mange forklaringer på faldet i aktiviteten, men til det positive hører, at antallet af beskæftigede, der har deltaget i HAKLs AMU kurser, faktisk ikke er faldet særlig meget. Fra 123.854 i 2013 til 119.607 i 2014. Dette svarer til et lille fald på 3,4%

Nedgangen kan forklares ved, at andelen af ledige i stadig mindre grad benytter sig af AMU-kurser på HAKLs område, andelen af ledige kursister udgjorde i 2014 således kun 17,7% af det samlede antal kursister, til sammenligning udgjorde denne andel 35 % i 2013.

Faldet i lediges kursusaktivitet, understøttes af de seneste års nedgang i aktiviteten, opgjort for 6-ugers selvvalgt uddannelse.