AMU-statistik 2014

De nye tal for AMU-aktiviteten i 2014 fra Undervisningsministeriet viser den laveste aktivitet de seneste 10 år.

Aktiviteten i 2014

I 2014 har 145.333 kursister deltaget på et HAKL-kursus mod 190.572 kursister i 2013. Det svarer til et fald på 23,7 %. For hele AMU-området er der registreret et fald på 9,1 % fra 620.475 kursister i 2013 til 564.276 kursister i 2014.

Af Tabel 1 ses, at aktiviteten er faldet siden 2010. I perioden 2010 til 2011 var faldet i aktiviteten markant, mens den nedadgående kurve er mere konstant fra 2011 til 2014. Aktivitetsniveauet i 2014 er dog det laves både opgjort for hele AMU-systemet og for HAKL i perioden 2004-2014.

Den gennemsnitslige aktivitet

Ved at tage et gennemsnit for alle år ses, at aktiviteten i 2011 krydser det gennemsnitlige aktivitetsniveau, og dermed er tilbage til et niveau, som i 2008. Dette gælder både på HAKLs område og hele AMU-området.

Tabel 1: Oversigt over kursusaktivitet fordelt på HAKL og EUU

nyhedsbillede 2015 nyt

Den økonomiske krise

Forklaringerne på det store aktivitetsfaldet i 2011 er mange. Men det er nok især den økonomiske krise, opstramninger i brugerbetalingen mm. for AMU som følge af regeringens genopretningspakke, problemer med den nye tilmeldingsportal efteruddannelse.dk og en række sager om misbrug af AMU.

Aktiviteten fra 2011 og fremefter

Det fortsatte fald i aktiviteten fra 2011 og fremefter er endnu sværere at give et bud på. En række efteruddannelsesudvalg, heriblandt HAKL har indført garantikurser og introduceret kursusportalen amukurs.dk. Der er også arbejdet med kvaliteten gennem AMU-audit og øget tilsyn. I 2014 er der tilført midler til at øge taksterne og der er arbejdet med tilmeldingssystemet. Alle disse elementer skulle gerne have medvirket til at øge kursusefterspørgslen, men det er ikke sket.

Få mere at vide

Tallene er tilgængelige på www.uvm.dk, og i forarbejdet form her