Højere kursusgodtgørelse i 2018

Fra den 1. januar i år får virksomhederne højere kursusgodtgørelse for medarbejdere, der efteruddanner sig via kurser i AMU. 

VEU-godtgørelsen (kompensation for tabt arbejdsfortjeneste) stiger fra 80 til 100% af dagpengesatsen, der udgør 4.300 kr. pr. uge i 2018. 

Virksomhederne kan som hidtil få godtgørelse til medarbejdere der har til og med en erhvervsuddannelse eller lignende - eller hvis medarbejderne har en videregående uddannelse, de ikke har brugt de sidste 5 år.

Stigningen i VEU-godtgørelsen er en del af trepartsaftalen, der blev indgået i oktober 2017 mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, og gælder i perioden 2018 - 2021.

Læs mere om kursuspris, VEU-godtgørelse og befordringstilskud på Uddannelsesnævnets hjemmeside Kursuspris og VEU-tilskud.