Praktikpladssituationen, december 2017

Alle aftaler for 2017 er nu registreret, og der kan nu gøres status for året. Tandklinikassistentuddannelsen og Handelsuddannelsen har bevaret den positive udvikling og begge uddannelser slutter året med 8% flere aftaler sammenlignet med 2016.

Der har været lidt større udfordringer på de øvrige uddannelser. Detailhandelsuddannelsen slutter året med 3% færre aftaler, hvilket blandt andet skyldes en nedgang på specialet Salgsassistent uden profil, hvor der i år blev indgået 6% færre aftaler. Omvendt har de store profiler Kapitalkædedrift og Byggemarked, værktøj og beslag begge oplevet en positiv fremgang på henholdsvis 3% og 11%.

Detail -3% 
Event -6% 
Handel +8%
Kontor -2%  
Fitness -20% og
Tandklinikassistent +8%.

EUX-eleverne

Den første årgang af unge EUX-elever, der har gennemført både GF1, GF2 og det studiekompetencegivende år, fik bevis for eux 1. del i sommer, og 283 GF1 elever med EUX indgik i 2017 en uddannelsesaftale. Aftalerne med de helt unge EUX-elever fordelte sig med

Detail: 113
Handel: 63
Kontor: 107

Udover de helt unge har også en række andre unge og voksne gennemført eux 1.del, og sammenlagt med de 283 aftaler, er der indgået i alt 832 aftaler med EUX-elever i år, dvs. både unge og ældre.

Brancheopdelingerne – Kontor og Tandklinikassistent

Sekretariatet opgør hver måned fordelingen af indgåede uddannelsesaftale mellem den private og offentlige sektor for de to uddannelser kontoruddannelse og tandklinikassistentuddannelse. Her er der sket en positiv udvikling på det statslige område for kontorelever, hvor der er indgået 15% flere aftaler sammenlignet med sidste år. På Tandklinikområdet er det især de praktiserende tandlæger, som tager flere elever. Der er her indgået 10% flere aftaler end sidste år, hvilket forklarer den samlede fremgang på 8%.