Hands-on-erfaring med AMUs projektkursus

Hos IBC Kurser og IBC Konsulenthuset får kursisterne hands-on-erfaring med de problemstillinger, de arbejder med i deres virksomheder til daglig, så de bedre kan koble teori og praksis sammen. 

På IBCs uddannelse Projektdeltageren, får kursisterne et godt overordnet kendskab til værktøjerne inden for projektledelse. Som projektdeltager har man behov for at forstå det basale inden for projektets verden, så man er bedre rustet til at forstå det projekt, man arbejder på. 

Hands-on-erfaring
Kursisterne afprøver derfor værktøjerne gennem gruppearbejde og øvelser, hvor de får masser af hands-on-erfaring, som de kan bruge, når de skal styre et projekt i deres virksomheder for første gang. 

IBC 160118

Den seneste kursistevaluering fra uddannelsen viser, at 40% er enige og 60% meget enige i, at underviseren var god til at forklare den teori, der arbejdes med i uddannelsen, samt at vise sammenhængen mellem det, kursisterne lærer på uddannelsen, og det, de arbejder med i virksomhederne. 

Værktøjer, kursisterne får med hjem:

  • Metoder til projektopstart som organisering af projektet, fastlæggelse af mål, estimering og planlægning
  • Basale projektværktøjer som interessentanalyse, risikoanalyse og -håndtering og SWOT-analyse
  • Indføring i kommunikation til team, ledelse og interessenter
  • Indføring i teamudvikling og konflikthåndtering