Nyt kursus til håndtering af personoplysninger

Ansatte i kontorfunktioner kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven og databeskyttelsesforordningen med HAKLs nye kursus. 

Det nye AMU-kursus, 48653 Håndtering af personoplysninger, 2 dage, er målrettet faglærte og ufaglærte ansatte i større eller mindre institutioner og virksomheder, der arbejder med personoplysninger. 

Målgruppen for kurset
Administrative medarbejdere, kontorassistenter, HR-medarbejdere og andre med lignende jobs, vil møde flere opgaver med personlige oplysninger fremadrettet. 

Kursusindhold
Kurset vil introducere persondataloven og databeskyttelsesforordningen for deltageren. Deltageren vil samtidig kunne behandle håndtering af personoplysninger og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger, håndtering ved databrud, identificere risici og klarlægge procedure for håndtering af berigtigelse og sletning af data, samt anvende vejledninger og andet hjælpemateriale fra Datatilsynet. 

Kurset kan kombineres med mange andre kurser målrettet administrative medarbejdere, læs nærmere på amukurs.dk. 

Kurset er en opdatering og afløser for det eksisterende kursus i håndtering af personoplysninger af 3 dages varighed, som nu nedlægges.