Vejen er vist for fjernundervisning i AMU

HAKLs projekt Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU er netop afsluttet. 

 Det Tværgående Udviklingsprojekt (2015-17) har haft fokus på 4 indsatser:

  1. Udvikle bæredygtige forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU
  2. Udvikle digitale kursusforløb inkl. test specielt inden for smalle kursusområder
  3. Kompetenceudvikle undervisere til at udvikle digitale kursusforløb og effektmålingstest
  4. Kompetenceudvikle undervisere til at tilpasse og afprøve digitale kursusforløb som hel eller delvis fjernundervisning

Eksempel på forretnings- og samarbejdsmodel
Kun på et enkelt område - Turist og rejse - er der skabt en bæredygtig forretnings- og samarbejdsmodel. Men vejen er vist. Skabelonerne, kursusforløbene og test ligger klar.

Med de ændrede rammebetingelser som trepartsaftalen lægger op til, vil flere skoler forhåbentlig se en større motivation til at udbyde fleksible leverancer. 

Erik Nørgård, VIArt, har været projektleder og 14 handels- og erhvervsskoler har deltaget. 

Læs rapporten Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU.