Nye udviklings- og kursusopgaver i AMU for HAKL 2018

Udviklingsopgaverne udspringer bl.a. af ændringer i EUD-uddannelserne

Følgende opgaver skal igangsættes og afsluttes i 2018:

 • Event 
  AMU-kursusmodul der ækvivalerer det uddannelsesspecifikke fag i event på EUD for at skabe større fleksibillitet for de medarbejdere, der ønsker faglært status, og som mangler disse grundfagskompetencer. 

 • Fitness
  Analyse af kompetencebehov og revision af FKB, der er godkendt i 2012.

 • Tandklinik
  Kursusforløb der ækvivalerer talentforløbene på EUD Tandklinikassistent.

 • Handel og logistik
  Udvikling af digitale undervisningsmaterialer til 7 kurser. 


Læs mere om opgaverne i De arbejdsmarkedspolitiske redegørelser 2017 og 2018.