Praktikpladssituationen, januar 2018

Opgørelsen af indgåede aftaler omfatter kun aftalerne for én måned af 2018 og der er derfor ikke nok tal til at fortælle noget om udviklingen i 2018. Hvis man ser på antallet af igangværende aftaler ved udgangen af januar er der følgende udvikling i forhold til januar 2017

Detail -3% 

Event -6% 

Handel +7%

Kontor -4%  

Fitness -27% og

Tandklinikassistent -9%.

Ny eller gammel ordning

En række af de merkantile uddannelsesaftaler indgås stadig på baggrund af de gamle grundforløb, HG. I 2017 var det ca. hver 5. aftale, der blev indgået med en elev med HG baggrund, og disse aftaler følger de gamle regler og specialefag forud for reformen i 2015.

 Brancheopdelingerne – Kontor og Tandklinikassistent

Sekretariatet medtager fremover brancheopgørelserne i regnearket med praktikpladssituationen for henholdsvis kontoruddannelsen og tandklinikassistentuddannelsen.

Hidtil er opgørelserne med fordeling af indgåede uddannelsesaftale mellem den private og offentlige sektor fremgået af særskilte opgørelser på hjemmesiden.