Færre ledige på merkantile kurser i AMU

Antallet af kursister på HAKLs kurser i de første 3 kvartaler af 2017 er opgjort. 

Opgørelsen viser en nedgang i det samlede antal kursister sammenlignet med samme periode 2016.

Forklaringen skal findes blandt de ledige. Der er nemlig markant færre ledige på kurserne - blot 3.202 - hvilket er en nedgang på 80,2% i forhold til 2016. 
Antallet af kursister som er beskæftigede, er steget med 7,1% i samme periode.

Diagram 3kvt 2017

I de 3 første kvartaler 2017 har der således været 76.390 kursister på HAKLs kurser. Det er knap 11.000 kursister færre end samme periode 2016.