Med projektlederuddannelsen er der kommet struktur på udviklingen

Læs om driftsleder Allan Asp Poulsens udbytte af Projektlederuddannelsen i AMU på Tradium.

”Affald er et udviklingsområde, og der kommer mere og mere fokus på affaldshåndteringen i samfundet. Det betyder, at vi skal genbruge vores resurser og minimere miljø- og klimbelastningen mest muligt. Det er vores mission på Randers Affaldsterminal og genbrugspladser”. Det fortæller Allan Asp Poulsen, som er driftsleder på Affaldsterminalen i Randers Kommune.

”Vores kerneopgaverne er at modtage, sortere, behandle og afsætte Randers Kommunes borgers affald. Derfor skal vi hele tiden blive bedre og mere dygtige til vores arbejde. Det gælder også for mig som driftsleder. Jeg oplever, at der hele tiden er en løbende udvikling i affaldshåndteringen. Det betyder mange bolde i luften og mange nye projekter. Derfor valgte jeg projektlederuddannelsen på Tradium, og den har hjulpet mig til, at styre forskellige typer af projekter. Store som små projekter, hvor det jo altid er vigtigt, at få projekter helt i mål for at opnå de ønskede resultater”.

Allan Billede

Projektlederuddannelsen har også givet mig ledelsesværktøjer, der medvirker til, at jeg i endnu højere grad kan fungere som professionel leder i min travle hverdag.
Der er nu en projektplan i mit arbejde, hvor jeg kan skabe struktur sammen med udvikling. Det til stor gavn for mig selv og mine medarbejdere i vores daglige arbejde med at løse vores kerneopgaver”, slutter Allan.

Læs mere om Den grundlæggende projektlederuddannelsen på Tradiums hjemmesiden