Praktikpladssituationen, februar 2018

Aftalerne for de to første måneder af 2018 er registreret. På nuværende tidspunkt ligger både Tandklinikassistent-, Eventkoordinator- og Kontoruddannelsen over niveauet for februar 2017.

Resten af uddannelserne er endnu under niveauet for 2017, men opgørelsen omfatter kun to måneder, og de kommende måneder kan derfor ændre udviklingen.

Til forsiden feb 18

Detail -3% 

Event +8% 

Handel -19%

Kontor +19%  

Fitness -50% og

Tandklinikassistent +20%.

Væksten på Kontoruddannelsen skal primært tilskrives Administrationsspecialet, hvor der er 19% flere aftaler sammenlignet med sidste år, og næsten en fordobling inden for Spedition og Shipping specialet. Tandklinikassistentuddannelsen har en vækst på 28 indgåede aftaler, mens optaget i skolepraktik er faldet fra 87 til 66 elever. Samtidigt er antallet af delaftaler med skolepraktikelever steget fra 7 til 27 aftaler