Vækst i antallet af ansøgere til de merkantile uddannelser

Antallet af ansøgere til de merkantile uddannelser direkte fra folkeskolen er steget med 8%, og antallet af elever, der søger EUX, er gået fra 56% til 62%.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort antallet af ansøgere til ungdomsuddannelserne, som kommer direkte fra folkeskolen, og noget kunne tyde på, at den massive markedsføring af erhvervsuddannelserne har båret frugt. 
Der er i år 500 flere ansøgere til erhvervsuddannelserne sammenlignet med året før, og det er endda på trods af, at den samlede ansøgning til ungdomsuddannelserne er faldet med 200. 

De merkantile uddannelser har i år fået 186 flere ansøgninger i år, hvilket svarer til en stigning på 8% , hvilket er den største relative fremgang af alle grundforløbene. 

Undervisningsministeriet oplyser i samme nyhed, at andelen af ansøgere på de merkantile uddannelser, som søger ind på EUX forløbet, er steget fra 56% til 62%. Dermed vil næsten hver tredie merkantile grundforløbselev starte op med EUX.