Spørgsmål til skoler om AMU-kursusaktivitet

Hvilke planer og forslag har skolerne til at øge kursusaktiviteten?

HAKL har lige før påske udsendt mails til godkendte udbydere med spørgsmål om forventninger til aktiviteten på AMU-kurserne med svarfrist senest 20. april. Spørgsmålene er et led i den kursusgennemgang, der med VEU-trepartsaftalen fra oktober 2017, skal gennemføres i 2018.

Kurser under fokusgrænsen
HAKL har et behov for at tage stilling til, hvad der skal ske med de kurser, der falder under fokusgrænsen. Hvis der ikke er konkrete planer med kurserne, vil de som udgangspunkt blive nedlagt.
Det er kurser med en aktivitet under 2/3 årselever og 50 kursister i gennemsnit over de seneste 3 år, der er i fokus i trepartsaftalen og dermed i forbindelse med kursusgennemgangen i HAKL.

VEU-trepartsaftalen, oktober 2017
Som opfølgning på VEU-trepartsaftalen fra oktober 2017, skal alle efteruddannelsesudvalg gennemgå deres kurser i 2018, særligt dem under fokusgrænsen, med henblik på at vurdere, om kurserne kan nedlægges, sammenlægges, revideres og evt. afkortes.

Processen i HAKL
De faglige uddannelsesudvalg og arbejdsgrupper, der fungerer som referencegrupper for HAKL, har gennemgået kurserne og givet deres indledende vurdering, hvorefter sekretariatet nu indhenter oplysninger fra skolerne til belysning af kursusaktiviteten.

HAKL er optaget af, om det er muligt at sammenlægge og revidere kurser/kursusstrukturer på tværs af de 15 FKB-områder, som hører under HAKL, og sekretariatet er ved at undersøge dette nærmere.

De faglige udvalg og øvrige referencegrupper vil herefter få et nyt materiale udsendt. Her vil skolernes evt. kommentarer til kursusaktiviteten bl.a. fremgå. De faglige udvalg skal give deres endelige anbefaling af, hvad der skal ske med kurserne, i juni.