Værdiskabelse ved praktisk rekrutteringskursus

Rekrutteringskurset hos Viden Djurs lærer ledere at rekruttere nye medarbejdere på en etisk forsvarlig måde.

Viden Djurs – Detaildivisionen havde en gruppe lederne på kurset i en uge. Kursisternes baggrund var meget forskellig i deres jobfunktioner, derudover forskellig erfaring med ledelse og rekruttering. Fælles for dem var, at de meget gerne ville lære mere om værktøjer til rekruttering og anvendelse af disse værktøjer i praksis. Mere konkret blev der efterspurgt værktøjer til dette:

• Hvad skal der til for at lave et godt jobopslag, så de rette personer søger?
• Hvilke personer, skal inviteres til samtale ud fra ansøgningerne?
• Hvordan åbner jeg op for den person, jeg sidder overfor til samtalen?
• Hvordan finder jeg ud af, om personen indeholder det, vi har brug for?
• Hvad skal der til for at kunne beslutte en ansættelse?
• Hvad gør jeg så, når personen er ansat?

Desuden var der et stort behov for at høre, hvad andre gør i rekrutteringsprocessen og blive inspireret eller lære af andres erfaringer.

Nice to have - need to know
Programmet for dagene gav god mulighed for at tilpasse i forhold til det fokus, deltagerne ønskede. På forhånd var der planlagt træning i forberedelsen af rekrutteringen med fokus på at komme helt ind til benet på, hvad der er behov for, at personen skal kunne for at blive en succes i jobbet. Deltagerne skulle have kogt en del ”nice to have” kvalifikationer og kompetencer ned til det absolut nødvendige. Der opstod samarbejde med omdrejningspunkt om rekruttering af forskellige typer af medarbejdere. På den måde lykkedes det at træne værktøjer til planlægning, screening, spørgeteknikker mm sammen med andre, som stod med et lignende behov for rekruttering.

På kurset optog vi nogle af træningssamtalerne med det formål at synliggøre kursisterne styrker og udviklingspunkter i samtalerne. Optagelserne blev diskuteret lystigt efterfølgende og gav anledning til bekræftelse af noget, som jeg faktisk er god til – men også til udviklingspunkter til næste gang, jeg skal holde en samtale.

Til slut arbejdede vi med at dele de gode historier på, hvordan vi onboarder den nye medarbejder med succes – rekrutteringsprocessen stopper i princippet først, når den nye medarbejder er kørende i jobbet.

Kursisterne opnåede at blive istand til at foretage en målrettet og effektiv rekruttering af forskellige typer af medarbejdere, dette således der både spares tid i rekrutteringsprocessen men i høj grad også ved at rekrutteringen blev målrettet og effektiv i forhold til at få ansat den rette medarbejder. En høj grad af værdiskabelse for deltagerne i rekrutteringsprocessen.