Grundforløbet til elever med hhx baggrund er uændret 5 uger

Uddannelsesnævnet udsendte tidligere i dag en EUD nyhed om, at STUK havde imødekommet de merkantile faglige udvalgs ønske om at afkorte grundforløbet til elever med hhx baggrund til en varighed på 1 uge mod det nuværende 5 ugers forløb.

STUK har netop meddelt, at der desværre er sket en fejl, og at ministeriet ikke har mulighed for at ændre hhx-elevers grundforløb fra sommeren 2018.

Det betyder, at grundforløbet vil have en uændret varighed på 5 uger også efter den 1. august 2018.

Vi beklager den forvirring, som den tidligere nyhed må have medført.