Konflikthåndtering og forandringsledelse åbner øjne hos kursister

Hos Aarhus Business College er Den grundlæggende Projektlederuddannelse en positiv oplevelse for kursisterne. 

I faget grundlæggende projektledelse, som varer 9 dage, arbejdes der overordnede med emnerne projektplanlægning (3 dage), projektledelse (3 dage) og forandringer (3 dage).

Lars Gebert, som er underviser på forløbet, fortæller følgende om kursisternes oplevelse af kurset
"Mange af mine kursister er positivt overraskede over kurset, som er meget anderledes, end de forventede. Mange forventede, at alle kursusdagene blev brugt på styringsredskaber, skemaer og Gantt-kort, hvorimod størsteparten af kurset handler om medarbejdere, dem selv som projektleder, og hvordan de får de andre projektmedarbejdere til at løse egne opgaver. Konflikthåndtering og forandringsledelse åbner deres øjne for de muligheder, projektlederen har for at arbejde med vanskelige medarbejdere og problemer i projektet."

Deltagerne finder det spændende at arbejde med hinandens praktiske udfordringer på en styret måde.
Alt i alt er kurset i projektledelse et forløb, der gennem årene har opnået positive evalueringer fra deltagerne, og et kursus de finder interessant og meget relevant i forhold til deres egen dagligdag.