Praktikpladssituationen, april 2018

Udviklingen i antallet af indgåede aftaler ser meget positivt ud for de merkantile uddannelser. Også på Tandklinikassistentuddannelsen bliver der indgået mange aftaler.

Detail 6% 
Event -12% 
Handel 21%
Kontor 17%  
Fitness -55% og
Tandklinikassistent +25%.

April måned er nu opgjort, og nogle af de negative tendenser fra årets første måneder ser ud til at være vendt til en positiv udvikling. Sidste måned var både Detail- og Handelsuddannelsen i negativ udvikling sammenlignet med sidste år, men med 120 indgåede aftaler alene i april er Handelsuddannelsen igen i positiv udvikling. Der er indgået 83% flere aftaler inden for Handelsuddannelsens brancheretninger end sidste år, og inden for Detailhandelsuddannelsen er antallet af elever i aftaler steget med 6%, hvilket primært skyldes en stigning i profilen kapitalkædedrift. Samtidig er antallet af igangværende skolepraktikelever i Detail faldet med 32%.

Noget af den positive udvikling kan dog skyldes, at aftalerne i år indgås tidligere end sidste år, hvilket udviklingen de kommende måneder vil vise.

Tandklinikassistentuddannelsen fortsætter med at vækste trods en kvote i 2018. Den største del af aftalerne er dog stadig indgået med elever, der allerede har et grundforløb, men antallet af aftaler via praktikvejen er begyndt at stige, og på nuværende tidspunkt er der dobbelt så mange, som der var på samme