Undervisningsministeren opretter elevpanel for EUD og EUX elever

Undervisningsministeren meddelte i sidste uge, at der bliver nedsat et elevpanel, som skal være med til at forbedre erhvervsuddannelserne.

For elever, som ønsker at være med i panelet er der ansøgningsfrist den 27. maj. Der er derfor stadig et par dage endnu, hvis man endnu ikke har fået søgt en plads. 

Panelet kommer til at bestå af op til 15 elever. Med 105 forskellige erhvervsuddannelser vil det derfor ikke være muligt at få en repræsentant fra alle uddannelserne. 

Undervisningsministeriet har selv lagt en video op på Facebook, som kan ses her: