Statistik for HAKL-kursusaktiviteten 2017

Selvom flere af de merkantile AMU-kursusområder oplevede fremgang, så faldt aktiviteten på administrationskurserne.

Blandt kurser i vækst er ledelsesområdet, som for tredje år i træk har registreret en øget tilgang, ligesom der også er sket en stigning i antallet af kursister inden for detailhandel. Både kurser inden for detailhandel og administration udgør ca. den samme andel, som de gjorde i 2012, mens ledelsesområdet er vokset til at udgøre 20% af den samlede aktivitet. 
Nedenfor vises andelen af aktivitet på de fire største HAKL kursusområder: 

 HAKL kursister

På trods af fremgangen inden for ledelse og detail, så har tilbagegangen på administrationskurserne en stor effekt på HAKLs samlede aktivitet.

Der er i 2017 sket et lille skift i fordelingen mellem kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2016 var 6,2% ledige, mens det i 2017 faldt til 4,1%. Der er tilsvarende sket en lille stigning i andelen af beskæftigede 84,8% til 87,1%