Ny bekendtgørelse Eventkoordinatoruddannelsen fra 1. august 2018

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Eventkoordinatoruddannelsen, bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Den eneste ændring i uddannelsen er, at der er tilføjet et fag på ekspertniveau i den valgfrie del af uddannelsen, nemlig ekspertfaget ”Projektstyring i praksis”. Faget bygger oven på ”Projektstyring og eventøkonomi”, der ligger i den obligatoriske del af uddannelsen.

Ekspertfaget ”Projektstyring i praksis” har et niveau, der ækvivalerer niveauet på samme fag på akademiniveau.

Ekspertniveauet er et tilbud til elever, der ønsker:

  • Specialisering på et højt niveau inden for projektstyring
  • Ekspertniveauet på deres skolebevis
  • At stå med stærke kompetencer i en fremtidig karriere
  • Videreuddannelse inden for det oplevelsesøkonomiske område på akademiniveau

Faget kan afsluttes med en privatisteksamen ved et akademi. Når eksamen er bestået, opnår eleven 10 ECTS point på akademiniveau.