Overgangskrav på kontoruddannelsens EUX forløb

Den 1. august 2018 justeres kontoruddannelsen, så eleverne på det obligatoriske EUX-forløb skal opnå et samlet karaktergennemsnit på mindst 2,0 for grundforløbets 8 grundfag for at fortsætte på det studiekompetencegivende forløb.  

Ændringen betyder, at eleverne på det obligatoriske EUX-forløb bliver mødt med faglige krav, når de overgår fra grundforløbets 2. del til det studiekompetencegivende år. Hidtil er eleverne fortsat på det studiekompetencegivende forløb, uanset hvilke karakterer de opnåede på grundforløbet.

For at sikre et tilstrækkeligt fagligt fundament for undervisningen på det studiekompetencegivende forløb, er kontoruddannelsen blevet justeret, så de grundfag, som eleverne skal gennemføre på GF1 og GF2, fremover skal bestås med et samlet karaktergennemsnit på mindst 2,0. 

Bestå-kravet gælder også elever med gymnasial eksamen, der skal gennemføre grundfag på det 10 ugers GF2 forløb inden for kontoruddannelsen.

Se uddannelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 6