Udenlandske studenter

Udenlandske studenter, der ønsker en kontoruddannelse, skal fra og med 1. august 2018, lever op til samme krav som elever med en dansk stx/hf/htx. 

Det obligatoriske EUX-forløb i kontoruddannelsen betyder, at alle skal have et gymnasialt niveau for at starte på hovedforløbet. 

Pr. 1. januar 2018 er det blevet præciseret i uddannelsesbekendtgørelsen, at alle elever, der har en gymnasial eksamen, skal følge det forløb, der i dag gælder for elever med stx-baggrund. Eneste undtagelse er elever med hhx baggrund.

Det betyder, at elever med en udenlandsk gymnasial baggrund, elever med en International Baccalaureate (IB) og elever med et EUX- bevis fra de tekniske erhvervsuddannelser skal følge det 10 ugers GF2 forløb for studenter samt have gennemført Dansk A (eller et andet skandinavisk sprog). 

Hovedforløbets længde følger overgangsordningen for studenter og er dermed i udgangspunktet 1-årig.

Læs nærmere om de udenlandske studenter på Uddannelsesnævnets hjemmeside.