Første workshop om udvikling af test og prøver i AMU afholdt

HAKL skal udvikle test og prøver til foreløbig 202 kurser.

HAKL har på baggrund af sit budget for test og prøver på 4,3 mio. kr. i 2018, afholdt første workshop om test til kurser indenfor detailhandel. På workshoppen blev der arbejdet med tilpasning af 5 eksisterende digitale test til AMU-kurser inden for detail.

Udviklerne er undervisere på AMU-kurser fra Tradium og Detaildivisionen, VidenDjurs. De var samlet den 18. og 19. juni 2018. VIArt stod for gennemførelse af workshoppen, hvor sekretariatet også deltog.
Udviklerne skal nu arbejde videre hjemme på skolerne med tilpasning af testene inden for de rammer, der er udmeldt.

100 digitale test, som HAKL hidtil har udviklet til ministeriets effektmålingssystem VisEffekt.dk skal tilpasses til at kunne bruges i en skriftlig pdf udgave. Andre 100 kurser skal udvikles helt fra bunden.
HAKL planlægger at afprøve 2-3 af kursustestene i september-oktober måned som et pilotprojekt.