20 mio uddelt til praktikpladsopsøgende arbejde

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) har nu fordelt tilskudsmidlerne fra forårets pulje 2018.

Over halvdelen af LUU’ernes ansøgninger inden for de merkantile erhvervsuddannelser har igen i år modtaget tilskud. En enkelt ansøgning fik bevilliget midler til et projekt til 1 mio. kr. til at etablere flere praktikpladser.

AUB oplyser, at de samlet modtog ansøgninger for et beløb på i alt 40.550.312 kr., og at AUB samlet havde 20.250.000 kr. til at dele ud af. Det betyder, at AUB har været nødt til at give afslag på en del ansøgninger, selvom projekterne var kvalificerede.

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser søgte tilskud til praktikpladsarbejdet på i alt 4.576.137 kr. og der blev bevilliget 2.806.890 kr. Der var 13 ansøgninger inden for det merkantile område og i alt 7 ansøgninger modtog bevilling fra AUB.

De faglige udvalg og skolerne har modtaget afgørelsesbreve fra AUB.

Efterårets pulje 2018

Fristen for ansøgning til forårets pulje er 1. september 2018. Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB. Ansøgninger skal derfor fremsendes Uddannelsesnævnet senest den 15. august 2018.