Flere ansøgere til datamatikeruddannelsen i Jylland

I går var der deadline for ansøgning til de videregående uddannelser, og her fremgår det, at nogle institutioner har oplevet et stigende antal ansøgninger på trods af den generelle nedgang. 

Som skrevet i tidligere, så er antallet af ansøgere til de videregående uddannelser faldet. Dog er antallet af ansøgere til datamatikeruddannelsen steget - og det er i et meget specifikt geografisk område. 

Stigningnen i antallet af ansøgere på Datamatiker sker udelukkende på Erhvervsakademiet i Aarhus og på PH University College i Nordjylland. 

På Erhvervsakademiet Sydvest er der det samme antal ansøgere på uddannelsen som sidste år, mens Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy har fået samme antal ansøgere som i 2016 efter at ansøgertallet dykkede i 2017.

På både Erhvervsakademiet i Aarhus og på CBA er der også kommet flere ansøgere til Markedsføringsøkonom. Her er antallet af ansøgere steget fra 339 til 356 i Aarhus, mens CBA har fået 370 ansøgninger sammenlignet med sidste års ansøgertal på 326.

Det samlede overblik kan findes her.