Opdatering af kurser i 2. halvår 2018

For at skabe mere aktivitet på relevante kurser med lav aktivitet, igangsætter HAKL nu en opdatering.

I foråret har kursusudbyderne og de faglige udvalg været inddraget i vurderingen af, hvad der kan gøres for at skabe mere aktivitet på kurser med lav aktivitet.

Det har resulteret i forslag til opdatering af 70 kurser fordelt på forskellige områder. Opdateringen af 40 af dem igangsættes nu og skal så vidt muligt afsluttes inden nytår. Nogle få af kurserne skal igennem en egentlig revision. Det drejer sig om kurser på følgende områder:

• Detail
• Administration
• Økonomi og regnskab
• Web og it
• Events og oplevelsesprodukter
• Medier & kommunikation
• Ledelse

Udbyderne vil blive kontaktet af sekretariatet snarest med henblik på deltagelse i opdatering af kurserne.