Praktikpladssituationen, juli 2018

Ved udgangen af juli måned er der modtaget 4.494 uddannelsesaftaler på handelsskolerne. Det er lidt færre end sidste sommer, men traditionelt starter det fleste uddannelsesaftaler først i august/september, hvorfor situationen endnu kan nå at ændre sig i en mere positiv retning.

Status ultimo juli 2018 i forhold til juli 2017:
Detail, -7%
Event, +18%
Handel, -2%
Kontor, -1%
Fitness, -44% og
Tandklinikassistentuddannelsen, +15%

721 ud af de 4.494 aftaler, der pt. er registeret inden for det merkantile område, er med EUX-elever, og de helt unge EUX-elever, der også har gennemført et GF1 forløb, står får 308 af EUX-aftalerne.

På hjemmesiden kan man læse mere om udviklingen inden for de enkelte uddannelser, og blandt andet læse, at antallet af igangværende merkantile elever i skolepraktik begynder at falde efter, at reformens ikrafttrædelse medførte en øget søgning til skolepraktik. Ved udgangen af juli var der 1.094 igangværende skolepraktikelever, mens der var 1.507 sidste sommer.