Praktikpladssituationen, august 2018

August måned er nu opgjort, og som altid har det været den travleste måned i året i forhold til antal indgåede aftaler. Udviklingen for 2018 ser således ud

Detail -5%
Event +26%
Handel -1%
Kontor +3%
Fitness -31% og
Tandklinikassistentuddannelsen +14%

Detail er fortsat bagefter 2017 indekset. Forklaringen på tilbagegangen skal, ligesom sidste måned, findes i antallet af restlæreaftaler efter skolepraktik, hvor antallet af igangværende skolepraktikelever ved udgangen af august måned var nede på 493.
På Handel er der en lille tilbagegang at spore. Ved udgangen af august er der indgået 763 aftaler med elever på Handelsuddannelsen og 11% af disse er aftaler med unge EUX elever, der har gennemført GF1.

Stigningen i antallet af aftaler på Kontor skyldes en øget tilgang til specialerne Spedition og Shipping samt Lægesekretær hvor antallet af indgåede aftaler er steget med hhv 14% og 21%.
Eventkoordinator fortsætter den positive udvikling og modtog i tolv aftaler i august måned. I efteråret lanceres en kampagne der har til formål at informere om uddannelsen, og en effekt af denne bør kunne ses i de kommende måneder.

Der er kommet seks nye aftaler på Fitnessuddannelsens nye profiler. Den nye profil Centeradministrator står for den ene.  
Tandklinikassistentuddannelsen ser ud til at slutte året med en stigning i antal aftaler på +10%. Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen hvilket forklarer stigningen i antal praktikvejsaftaler fra 41 sidste år til 113 i år.
Tallene for 2015-18 er pr 10. september gennemgået og opdateret og der kan derfor være små afvigelser i årsoversigterne ift tidligere måneders opgørelser.