Overgang og frafald fra grundforløb til hovedforløb

Datavarehuset har opdateret statistikken, der følger eleverne fra optagelse på grundforløbet og frem til hovedforløbet. 

Ministeriets seneste opgørelse af grundforløbselevernes overgang til en uddannelsesaftale viser, at godt 30% af de merkantile elever starter i en uddannelsesaftale i umiddelbart forlængelse af grundforløbet.

Ministeriet har opgjort overgangen for de elever, der startede på grundforløb i 2016. 31% af elever på detailhandelsuddannelsen har en uddannelsesaftale 3 måneder efter, at de har afsluttet GF2, mens 14% er startet i skolepraktik. Den tilsvarende andel på Handel er 33%. Opgørelsen omfatter også elever på EUX forløb, og her ser der fortsat ud til at være en noget lavere overgangsfrekvens.

Se uddrag af ministeriets opgørelse her