AUB har bevilliget 300.000. kr. til de merkantile erhvervsuddannelser

Tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde i efterårspuljen er fordelt. I efterårets pulje har blot to af LUU’ernes ansøgninger inden for de merkantile erhvervsuddannelser modtaget tilskud. 

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser søgte tilskud til praktikpladsarbejdet på i alt 4.252.674,00 kr. og der blev i alt bevilliget 300.000 kr. 

Det merkantile område er derfor stort set ikke blevet tilgodeset i efterårets pulje. 

AUB oplyser, at de i denne ansøgningsrunde har modtaget ansøgninger for et beløb på i alt 25.680.318 kr., og at AUB samlet haft 8.159.840 kr. til uddeling. AUB har derfor været nødt til at prioritere blandt ansøgningerne. 

EUX-elever 

Uddannelsesnævnet søgte på vegne af de faglige udvalg for Detail, Handel og Kontor et AUB-projekt om at motivere EUX-elever til praktikaftaler. I alt 26 skoler havde ønsket at deltage i projektet. AUB valgte ikke at godkende ansøgningen om tilskud. 

De Lokale Uddannelsesudvalg og skolerne har modtaget afgørelsesbreve fra AUB.

Forårets pulje 2019 

Fristen for ansøgning til forårets pulje er 1. april 2019. Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB. Ansøgninger skal derfor fremsendes Uddannelsesnævnet senest mandag den 15. marts 2019.