Nyt forløb Offentlig Økonomi indstillet af HAKL

HAKL har indstillet et nyt vejledende forløb "Økonomi i den offentlige sektor" til ledige kursister for 2019.

Hvis STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - kan godkende indstillingen fra HAKL, er der et nyt vejledende forløb "Økonomi i den offentlige sektor" til ledige på vej i 2019. Indstillingen er et led i opdatering af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige. Den ny positivliste forventes at gælde fra 1. marts 2019.

Økonomi i den offentlige sektor består af 2 kursusmoduler af hver 15 dages varighed:

48663 Budget og regnskab i det offentlige
48666 Offentlig økonomi og styring

Det vejledende forløb er resultatet af en proces i HAKL med at kunne tilbyde AMU-kurser til fx ledige med erfaring eller uddannelse inden for offentlig administration på højt niveau. Kursusmodulerne ækvivalerer akademimoduler (videregående efteruddannelse) målrettet den offentlige sektor.

Når kursisten har gennemført kurset på ganske almindelige AMU vilkår, kan kursisten følge kurset op med en frivillig eksamen på et akademi, inden for et tilsvarende modul på en akademiuddannelse, AU. På den måde kan kursisten sikre sig de første ECTS point på vej mod videreuddannelse.