Praktikpladssituationen, oktober 2018

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2018 frem til og med oktober måned. 

Da vi nærmer os årets afslutning kan der snart drages konklusioner på baggrund af de indsamlede data.

Handelsuddannelsen slog endnu en rekord, da der i oktober måned blev indgået 71 aftaler, hvilket er den højeste antal aftaler i oktober, siden Uddannelsesnævnet begyndte at føre statistik. Der blev indgået 1.030 aftaler med handelselever sidste år, hvilket ser ud til at blive overgået i år.

På detailhandelsuddannelsen er antallet af igangværende skolepraktikelever også kraftigt faldende og er nu på niveau med 2011. Presset fra de dobbelte årgange af grundforløbselever ser dermed ud til at være overstået. På det nye speciale Digital Handel er der indgået 5 aftaler inden for Detail, mens der endnu ikke er indgået aftaler inden for det nye speciale Convenience.

Tandklinikassistentuddannelsen ser også ud til at slutte året med flere aftaler end sidste år, og samtidig er antallet af igangværende skolepraktikelever faldende i forlængelse af, at der er indført adgangsbegrænsning til uddannelsen.