2018

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Fitnessuddannelsen. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2018.

Nu kan efteruddannelsesudvalgene få registreret flere AMU-kurser med afsluttende prøver til brug i forsøget med kollektiv afkortning.

Morten Jørgensen har i 6 uger deltaget i uddannelsen Fra Ufaglært til Faglært i IBC 360 - IBCs digitale læringscenter. Men vejen dertil var ikke helt snorlige.

Selvom flere af de merkantile AMU-kursusområder oplevede fremgang, så faldt aktiviteten på administrationskurserne.

Undervisningsministeriet har opdateret deres datavarehus, så det nu indeholder tal for hele 2017 for optaget på grundforløb 2.

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Eventkoordinatoruddannelsen, bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Undervisningsministeren meddelte i sidste uge, at der bliver nedsat et elevpanel, som skal være med til at forbedre erhvervsuddannelserne.

Udviklingen i antallet af indgåede aftaler ser meget positivt ud for de merkantile uddannelser. Også på Tandklinikassistentuddannelsen bliver der indgået mange aftaler.

Hos Aarhus Business College er Den grundlæggende Projektlederuddannelse en positiv oplevelse for kursisterne. 

Årets vindere af Politikens Undervisningspris er fundet, og blandt hovedprisvinderne finder vi en fra det merkantile område.