2018

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelsen har truffet beslutning om, at Detailhandelsuddannelsen ved DM i Skills 2019 i Næstved, som konkurrencefag.

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Tandklinikassistentuddannelsen. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2018.

Uddannelsesnævnet udsendte tidligere i dag en EUD nyhed om, at STUK havde imødekommet de merkantile faglige udvalgs ønske om at afkorte grundforløbet til elever med hhx baggrund til en varighed på 1 uge mod det nuværende 5 ugers forløb.

Hovedemnerne i starten af året har været HAKLs opdaterede kursus om håndtering af personoplysninger, jf den nye persondataforording som træder i kraft den. 25. maj 2018, nye digitale kursusmaterialer og VEU-godtgørelsen. 

Rekrutteringskurset hos Viden Djurs lærer ledere at rekruttere nye medarbejdere på en etisk forsvarlig måde.

Uddannelsesnævnet kan nu præsentere de seneste tal omkring praktikpladssituationen. Der er fremgang på Kontor, mens Handelsuddannelsen stadig er lidt bagud i forhold til sidste år. 

Uddannelsesnævnet har netop sendt de nye uddannelsesordninger for Kontor, Eventkoordinator, Tandklinikassistent og Fitness i høring på skolerne.

HAKL har modtaget midler fra puljen til udvikling af test og prøver i AMU i 2018.

Administrativ koordinator på Business College Syd rykker på det personlige plan og giver et rigtig godt arbejdsnetværk.

Hvilke planer og forslag har skolerne til at øge kursusaktiviteten?