2019

HAKL er i gang med at digitalisere de kursusprøver på AMU, der ligger i uddannelsesadministration.dk.

De merkantile faglige udvalg fik i forårets AUB-pulje bevilliget kr. 1.959.700 til et projekt om eux-elever sammen med 20 skoler.

Datahåndtering og automatiseringfår større og større betydning for de administrative arbejdsprocesser, og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser er derfor sammen med 4 skoler gået i gang med at udvikle fag, der skal give kontoreleverne digitale kompetencer til at imødekomme kravene i fremtiden.

HAKL opfordrer kursusudbydere til at lave forsøg om samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb

Kursusudbyderne i AMU kan nu tilbyde sprogundervisning i 2 sprog mere.

Børne- og Undervisningsministeriet har i oktober udgivet tal for overgangsfrekvensen fra grundforløbet til hovedforløbet. Her vises status på eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2.


Nedenfor finder i udviklingen i overgangsfrekvens for de 6 uddannelser. Er der tale om 2 elever eller færre, er tallene sløret, hvilket forklarer nogle af de tomme felter.  

Du kan klikke på billedet for at maksimere det.

Overgang

Nedenfor vises opgørelse for Detail, Handel og Kontor for elever, der har gennemført eux 1. del. Der er ikke tilstrækkelig data til at kunne vise på Event.

Overgang med EUX

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Fra den 1. november og fremefter vil flere af AMU-kurserne blive afsluttet med prøve.

Så er de 9 konkurrencedeltagere til DM i Skills Detail 2020 fundet.

Detailhandelsuddannelsen er kommet med på Virtual Reality bølgen. Der er udviklet en prototype på en Virtual Reality model, som giver mulighed for at indrette en grøntafdeling i en Netto Butik.