Nye analyser og projekter 2019

HAKL igangsætter i 2019 flere analyser og projekter, der skal undersøge forskellige kursusmålgruppers jobfunktioner og branchetendenser.

Projekterne skal give opdateret viden om virksomheders og medarbejderes kompetence- og kursusbehov og forslag til prioritering af kurser, herunder evt. nye kursusbehov.

Et par af projekterne skal også undersøge muligheden for kurser på tværs af jobområder og brancher, samt hvordan der kan skabes mere fleksible overgange fra AMU til Akademimoduler.

Læs mere om de enkelte projekter.