Praktikpladssituationen, december 2018

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2018.

Året er omme og der kan nu gøres endelig status på 2018. 

Indgåede aftaler i 2018 sammenlignet med 2017:

EUX 2018

I 2018 blev der indsendt 37% flere EUX-aftaler, end der blev i 2017. Aftalerne fordeler sig på følgende måde:

EUX 2018