Adaptive AMU – afrapportering af pilotprojekt om digitale før-test

HAKL har netop afrapporteret pilotprojektet Adaptive AMU til Undervisningsministeriet.

Projektet har haft til formål at undersøge, om det er muligt at udvikle digitale før-test, der kan anvendes af kursister og skoler til at tilpasse og afkorte et kursus individuelt og fleksibelt og dermed undgå ”dobbeltuddannelse”.

Perspektiver i før-test på AMU-kurser

- for virksomheder og kursister
En digital før-test vil kunne anvendes til at undgå dobbeltuddannelse, som tager tid og koster penge for virksomheder og kursister.

Før-testen tilpasser nemlig materialet på det digitale kursus, så det kun viser den del, som kursisten mangler kompetencer i, og dermed kan kursisten vælge at gennemføre kurset digitalt på kortere tid. Samtidig får kursisten feedback på sine før-testresultater fordelt på de enkelte delemner og testspørgsmål.

Før-testen vil derfor kunne bruges som dokumentation for de kompetencer, som kursisten allerede har, og dermed potentielt kunne give kursisterne flere kompetence- og uddannelsesbeviser på CV´et.

- for skoler
Før-testen vil også kunne hjælpe skolerne med dels at kompetenceafklare og indplacere kursister på de rigtige kurser og dels at tilrettelægge undervisningen og materialet mere fleksibelt ift. de deltagende kursisters behov.

Læs mere om Adaptive AMU-pilotprojektet.