Nye opdaterede AMU-kurser inden for ledelse

Som et led i den generelle kursusgennemgang på HAKL’s område er flere lederkurser blevet opdateret.
Blandt kursusopdateringerne er bl.a. blevet foretaget følgende ændringer:

Projektledelse
De to kurser ’Projektledelse og ’Lederens projektplanlægning’ er blevet lagt sammen til ét kursus som fremover hedder Projektledelse.


Økonomi og databehandling for ledere
Det strukturerede forløb ’Økonomi og forretningsudvikling for ledere’ som tidligere bestod af tre selvstændige kurser, vil fremover være et integreret mål, som består af tre delmål. Det nye mål fokuserer fortsat på lederens arbejde med økonomi og forretningsudvikling, men med et skærpet blik for den operative anvendelse, samt et bredere fokus på generel dataanvendelse i forskellige dele af ledelsesopgaven. Det nye udbud i delmål betyder at kurset både kan tages som en samlet pakke og at delmål kan tages for sig eller kombineres med andre mål.


Lederens arbejde med arbejdsmiljø og forebyggelse af stress
De eksisterende kurser ’Arbejdsmiljø’ og ’Lederens værktøjer til at forebygge stress’ har begge fået en kortere varighed og et skærpet fokus på målgruppen, og et indhold der omhandler den ledelsesmæssige håndtering af arbejdsmiljø og stressforebyggelse på et operativt niveau.


Læs detaljerede beskrivelser af alle de nye lederkurser:
49444 - Lederens redskaber til kompetenceudvikling
49442 - Lederens værktøjer til at forebygge stress
49445 - Projektledelse
49441 – Arbejdsmiljøledelse
49446 - Økonomi og databehandling for ledere