Praktikpladssituationen, februar 2019

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2019 frem til og med februar måned.

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

Detail +17%
Event -40%
Handel +20%
Kontor -8%
Fitness -20% og
Tandklinikassistentuddannelsen -12%

Detailhandelsuddannelsen og Handelsuddannelsen vækster begge med omkring 20%, hvilket er meget flotte tal. Kontoruddannelsen og Tandklinikassistentuddannelsen er en smule bagud i forhold til sidste år, mens Fitness og Event begge kun er få aftaler bagud, hvis man kigger på udviklingen i absolutte tal.

Der kan endnu ikke konkluderes meget for 2019, men der er flere relevante måltal, hvor Uddannelsesnævnet hele tiden følger udviklingen.

Korte aftaler

Antallet af korte aftaler på de merkantile uddannelser er meget lave og har været det i de seneste tre år. Også på Fitnessuddannelsen bliver der indgået få korte aftaler, mens Tandklinikassistentuddannelsen har en større andel.

korteaftaler