Uddannelsesnævnet søger projektkonsulent

Uddannelsesnævnet søger en engageret konsulent til opsøgende indsats for medarbejdere og virksomheder om relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Om jobbet

Du skal igennem information til og rådgivning af virksomheder og medarbejdere bidrage til en større efter- og videreuddannelsesindsats.

Du skal motivere virksomheder til at arbejde systematisk med planlægning af efter- og videreuddannelse fra AMU til akademi- og diplomuddannelser.

Til støtte for det opsøgende arbejde bliver der udviklet skriftligt materiale og kampagnefilm, der understøtter dit samarbejde med virksomhederne og medarbejderrepræsentanterne om uddannelsesplanlægning og motivation af virksomheder og medarbejdere til efter- og videreuddannelse.

Kontakten til virksomheder gennemføres som virksomhedsbesøg eller telefonisk, via direct mailkampagner, morgenmøder i virksomheder eller lokalt gennemførte workshops.

En vigtig del af arbejdet er rådgivning af virksomheder og medarbejdere om de muligheder, der findes, for opkvalificering, om de overenskomstsikrede rettigheder og pligter, samt om de gældende regler og vilkår for at modtage økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter.

Stillingen er ny, og du har store muligheder for at påvirke jobindholdet.

Stillingen er tidsbegrænset til perioden fra ansættelse og indtil 31. marts 2020, med mulighed for forlængelse.

De primære aktiviteter foregår i virksomhederne, så der vil være stor rejseaktivitet i egen bil eller med offentlige transportmidler.

Du arbejder selvstændigt med reference til sekretariatschefen i Uddannelsesnævnet, og du har tæt samarbejde med kollegerne i Uddannelsesnævnet og de faglige medarbejdere i DI, HK Privat og HK Handel.

Din profil.

  • Du har solid viden om efter- og videreuddannelsessystemet, gerne inden for brancheområdet handel B2B og administration, og kommer måske ligefrem fra en uddannelsesinstitution.
  • Du har relevant erfaring fra en virksomhed, gerne inden for handel B2B eller administration.
  • Du har lyst til vide mere om virksomheders og medarbejderes muligheder for efter- og videreuddannelse, herunder tilskudsmuligheder, og du har måske kendskab til overenskomstsystemet
  • Du er udadvendt og kan motivere og begejstre andre til uddannelsesaktiviteter.
  • Du er lyttende, og du er god til at kommunikere med forskellige målgrupper
  • Du er god til at samarbejde og indgå i og udbygge netværk
  • Du er målrettet og ambitiøs.

Projektledelse.

Projektet ledes af en styregruppe bestående af medarbejdere fra DI, HK Privat og HK Handel.

Uddannelsesnævnet.

Uddannelsesnævnet servicerer faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg kompetent og professionelt, og vi fungerer ved de ansattes engagement og dygtighed som serviceorgan, sparringspartner og videncenter for ejerne og de paritetiske uddannelsesudvalg.

Vi er 12 medarbejdere, der leverer professionel, målrettet information og kommunikation til aftagere af uddannelsen og interessenter i uddannelsessystemet.

Vi bor i et driftsfællesskab sammen med 6 andre uddannelsessekretariater centralt i København.

Ansøgningen.

Send din ansøgning og CV til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hurtigst muligt og senest d. 24. april 2019

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos sekretariatschef Per Clausen på 33 36 66 01.