Standardmerit for elever med hhx baggrund

Elever med hhx baggrund skal ikke længere gennemføre et grundforløb, før de starter på hovedforløbet. Det nuværende grundforløb på 5 uger bortfalder, og elever med hhx-baggrund har igen fuld standardmerit for grundforløbet.

Aftalen ”Fra folkeskole til faglært”, der blev indgået den 22. november 2018, betyder, at elever med hhx-baggrund får fuld standardmerit for grundforløbet og kan begynde direkte på hovedforløbet.

De nye bekendtgørelser inden for eventkoordinatoruddannelsen, handelsuddannelsen og kontoruddannelsen blev udstedt den 2. april 2019, mens bekendtgørelsen for detailhandelsuddannelsen blev udstedt den 26. april 2019, og dermed er det muligt at indgå en uddannelsesaftale, der skal følge de nye bekendtgørelser, der træder i kraft den 1. august 2019.