Identiske overgangskrav for Detail og Handel

Grundforløbene til detailhandels- og handelsuddannelsen er fremover identiske, og dermed bliver det muligt for f.eks. en elev fra GF2 Detail at starte i en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering.

Reformen fra 2015 betød, at hver uddannelse fik sit eget uddannelsesspecifikke grundforløb og afsluttes med en grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. Formålet var give eleverne kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger inden for de enkelte merkantile uddannelser. Men det har samtidigt også været oplevet som en barriere i forhold til praktikpladssøgning og rekruttering af elever, fordi et forkert grundforløb betød supplerende undervisning og en ny grundforløbsprøve for at indgå uddannelsesaftale inden for en anden uddannelse.

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen indfører derfor identiske overgangskrav, så eleverne fremover kan skifte mellem detailhandelsuddannelsen og handelsuddannelsen. ”  Det betyder konkret, at grundfagskravene i Dansk og Engelsk hæves fra D til C-niveau i detailhandelsuddannelsen, og at de to uddannelsesspecifikke fag justeres, så målene fremover er identiske i de to uddannelser. De to uddannelsesspecifikke fag for henholdsvis detailhandelsuddannelsen, nr. 11388, og for handelsuddannelsen, nr. 11992, er derfor blevet justeret pr. 1. august 2019. 

Overgangskrav:

Detail

Handel

Dansk

C-niveau

C-niveau

Engelsk

C-niveau

C-niveau

Afsætning

C-niveau

C-niveau

Virksomhedsøkonomi

C-niveau

C-niveau

Informationsteknologi

C-niveau

C-niveau

Uddannelsesspecifikt fag

Identisk for de to uddannelser