AUB har bevilliget midler til et stort EUX-projekt inden for det merkantile område

AUB-midlerne fra forårets pulje 2019 er nu fordelt.

De merkantile faglige udvalg og i alt 20 skoler har fået godkendt en stor AUB-ansøgning, som har fokus på at motivere EUX-elever til praktikaftaler. Projektet indeholder en informationskampagne, landsdækkende jobcafeer for EUX-elever og virksomheder og en opsøgende indsats.

Derudover har i alt syv AUB-ansøgninger inden for det merkantile område modtaget tilskud.

AUB oplyser, at de samlet modtog ansøgninger for et beløb på i alt 38.328.479 kr., og at AUB samlet har haft 20.250.000 kr. til at dele ud af. Det betyder, at AUB har været nødt til at give afslag på en del ansøgninger, selvom projekterne var kvalificerede.

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser har i forårets pulje søgt om et større tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde end tidligere på i alt 8.780.036 kr. Og AUB har bevilliget ca. 4.5 mio. kr. til det samlede merkantile område.

De lokale uddannelsesudvalg og skolerne har modtaget afgørelsesbreve direkte fra AUB.

Efterårets pulje 2019

Fristen for ansøgning til forårets pulje er 1. september 2019. Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB. Ansøgninger skal derfor fremsendes Uddannelsesnævnet senest den 15. august 2019.