Praktikpladssituationen, maj 2019

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. 

Praktikpladssituationen, maj 2019

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

Detail +6%
Event -6%
Handel +13%
Kontor -5%
Fitness -20% og
Tandklinikassistentuddannelsen -12%

Detailhandelsuddannelsen ligger fortsat over indekset fra 2018, hvilket skyldes en stor stigning i antallet af aftaler Inden for salgsassistent uden profil. Også på profilen Kapitalkædedrift er der vækst, og her ligger antallet af aftaler i indeks 24%.

På Handelsuddannelsen er det på specialerne Indkøbsassistent og Logistikassistent, at bliver indgået flere uddannelsesaftaler.

Tandklinikassistentuddannelsen har oplevet et fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Uddannelsen har adgangskvote, og dette kan påvirke antallet af indgåede aftaler. Der er ligeledes sket et fald i antallet af korte aftaler, mens antallet af Restlæreaftaler efter aftale eller PIU er steget. Uddannelsesnævnet følger denne udvikling henover sommeren, hvor der ofte er stor aktivitet.