Stigning i antal ansøger til merkantile videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet kunne i fredags udsende en pressemeddelelse med nye grundtal for søgning og optag til de videregående uddannelser.

KL 12 fredag var der frist for ansøgning til videregående uddannelser og 88.754 brugte muligheden til at søge om optagelse til en videregående uddannelse. Det er et lille fald sammenlignet med sidste år, hvor 89.759 valgte at søge om optagelse. 

Uddannelsesnævnet har en interesse i at følge de merkantile uddannelser, og til disse er antallet af ansøgere steget i forhold til 2018.

I opgørelsen vises de 25 mest søgte uddannelser målt på 1. prioritetsansøgninger. 

Markedsføringsøkonom er fortsat den mest populære uddannelse på det merkantile område, og i 2019 har 2.373 søgt om optagelse på uddannelsen, hvilket er en stigning på 6%.

Også på Finansøkonom, Datamatiker og Multimediedesigner er der sket en stigning i antal ansøgere, mens der på Serviceøkonom er sket et lille fald. 

Ansøgninger 2019

Tallene forventes uddybet senere på sommeren.