Uddannelsesnævnets koncernprojekt 2019

Uddannelsesnævnet er i gang med at ajourføre og opdatere de merkantile koncern- og kædegodkendelser i EASY P.

Med henblik på at give et bedre og mere retvisende billede af aktive praktiksteder på www.praktikpladsen.dk arbejder Uddannelsesnævnet pt. på at ajourføre og opdatere alle merkantile godkendelser i EASY P. Arbejdet omfatter detailhandelsuddannelsen, handelsuddannelsen, kontoruddannelsen, fitnessuddannelsen samt eventkoordinatoruddannelsen.

Processen med at ajourføre godkendelserne omfatter en opdatering i EASY P af status- og begrænsningskoderne 1420 og 1421, så skolerne/LUU har mulighed for at følge med i, hvilke virksomheder og tilknyttede læresteder, der er omfattet af centrale koncern- og kædegodkendelser. Alle kæde- og koncerngodkendelser vil desuden fremgå af EASY P modulet Sager.

Ajourføringen følges op med en passivering af uaktuelle koncern- og kædegodkendelser, og som sidste led i processen vil enkeltgodkendelser, der ikke har været benyttet i de seneste tre år, blive passiveret.

Hvis LUU ønsker at aktivere en passiveret enkeltgodkendelse, følger godkendelsen de aktuelle rammer i sagsbehandlerhåndbøgerne.