Praktikpladssituationen, august 2019

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Detail -2%
Event -17%
Handel +4%
Kontor +2%
Fitness -20% og
Tandklinikassistentuddannelsen -17%

Uddannelsesaftalerne fra de store sommermåneder er nu modtaget og registreret, og selvom der fortsat kommer en del aftaler i løbet af efteråret og vinteren, så bliver der sandsynligvis ikke rykket meget mere ved indekset. Både Kontoruddannelsen og Handelsuddannelsen ser således ud til at overgå sidste års total, mens der på Detailhandelsuddannelsen på nuværende tidspunkt er indgået 60 færre aftaler.

På Event og Fitness er der indgået henholdsvis 11 og 4 færre aftaler.

I statistikopgørelsen for august måned er antallet af Restuddannelsesforhold efter aftale eller PiU samt Restuddannelsesforhold efter skolepraktik opdateret med tilbagevirkende kraft fra 2016.

Dette skyldes, at Uddannelsesnævnet tilbage i sommers opdagede, at en række indtastninger af restlæreaftaler i EASY-P var sket med en forkert supplerende kode. Disse har ikke været registreret i de tidligere praktikpladsopgørelser, men da fejlene nu er rettet kan vi bringe de opdaterede tal.

Der er forskel på, hvor mange fejlregistreringer, der har været på de forskellige uddannelser. Her følger en oversigt over, hvor mange flere restlæreaftaler, der er indtastet:

restlæreaftaler